Lid worden

Het bestuur houdt de contributie zo laag mogelijk. Momenteel bedraagt de contributie per kalenderjaar:

  • Volwassenen: 10 euro p.p.
  • Kinderen (t/m 17 jaar): 5 euro p.p.

Mocht u tussentijds lid willen worden, dan wordt de contributie naar rato berekend. 

Deelname aan activiteiten is soms gratis. Bij meer kostbare activiteiten vragen wij een bijdrage.

Als u lid wordt, dan verwerken wij uw persoonsgegevens. Hiervoor hanteren wij een Privacy Beleid waarin staat hoe wij met uw gegevens omgaan. Onder de foto vindt u het online aanmeldformulier.

 

Aanmeldingsformulier

Door dit aanmeldingsformulier in te vullen en op de knop verzenden te drukken, geef ik / geven wij toestemming aan het bestuur van de buurtvereniging om mijn / onze persoonsgegevens te verwerken conform het Privacy Beleid zoals op de website weergegeven.